Boerne

Efterkommere

efter

Slotsfogden på Helnæs Peder Hansen Bomand

1500 – 1556

Indskrift på boe-stenen:

Bogaarden
Fogedgaarden Langøersboe
oprettedes ved fæstebrev
givet af Kong Christian III
Trinitatis søndag 1546
til slotsfoged Peter Hanssen
Hagenskov

Fra denne gaard udgik den vestfyenske Boe-slægt

Rejst af Boesamfundet i 1953


Bogården ligger på Helnæs Byvej 3, 5631 Ebberup. Bygningen er fredet.

I 1540erne opførte Peder Hansen Bomand gården Langørsbo lidt vest for den nuværende gårds placering. I løbet af en årrække eroderede Lillebælt grunden gården var bygget på, og i 1669 blev gården flyttet til den nuværende placering lidt længere inde i landet. Gården skiftede på et tidspunkt navn til Bogården. Det nuværende stuehus er opført i 1787 og udlængerne omkring 1880erne. I nyere tid er stråtaget på udlængerne mod syd og vest fornyet, og ved denne lejlighed forsynet med kviste. Det indre af beboelsesdelen bærer præg af adskillige ombygninger med nyere materialer.